Mondeling examen

Indien de kandidaat al minstens 3 maal gezakt is voor een CBT-examen of indien er duidelijke
aanwijzingen zijn dat de kandidaat problemen zal kennen met een CBT-examen mag deze
worden geëxamineerd op basis van een mondeling examen.

Het mondeling examen staat alleen open voor kandidaten die het examen Basisveiligheid VCA
afleggen.

Bij een mondeling examen wordt op een aangepaste manier gepeild naar de kennis van de
kandidaat met een aantal vragen die representatief zijn voor het geheel van de eind- en
toetstermen.

De VCA-beheersorganisatie bepaalt de datum en stelt een examinator aan.

Dit is niet hetzelfde als een Voorleesexamen.
Bij een Voorleesexamen leest de computer de vragen voor.